Comentario del «Romance de doña Alda»

En/ Pa/rís/ es/tá/ do/ña Al/da, alda- aa – 8- la es/po/sa/ de/ don/ Rol/dán. an – á. 7+1 8a tres/cien/tas/ da/mas/ con/ e/lla. ella – ea 8- pa/ra/ la/ a/com/pa/ñar: ar – á 7+1 8a to/das/ vis/ten/ un/ ves/ti/do, ido – ío. 8- to/das/ cal/zan/ un/ cal/zar, ár – á 7+1. 8a todas comen a…